یکی از اولین نگرانی ها غربالگری کارکنان فرودگاه است. بلیط هواپیما  در سال 2015، گزارشی که توسط بازرس کل منتشر شد، بیان کرد :

    TSA [اداره امنیت حمل‌ونقل] فاقد کنترل‌های مؤثری بود تا اطمینان حاصل شود که کارگران هوانوردی دارای سوابق جنایی رد صلاحیت نیستند و از وضعیت قانونی و مجوز کار در ایالات متحده برخوردار هستند.

مشکل غربالگری کارکنان در کشورهایی مانند مصر که در آن شیوه های غربالگری ضعیف است بلیط هواپیما مشهد تهران و با حوادث مرگبار قبلی همراه بوده است، حتی بحرانی تر است.

در سال 2015، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گزارش داد که پست های بازرسی امنیتی تحت اداره TSA در 67 آزمایش از 70 آزمایش انجام شده توسط تیم قرمز DHS شکست خورده است. یک تیم قرمز یک گروه مامور دولتی مخفی است که عملکرد و اثربخشی سازمان را به چالش می کشد. این شکست ها در چندین شهر بزرگ در سراسر کشور رخ داده است.با این حال، ذکر این نکته مهم است که طبق گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی ، تنها شش درصد از سوانح هوایی در سال 2015 شامل تلفات جانی بوده است. این واقعیت به طور جدی اندازه گیری ریسک ها را دچار انحراف می کند. به نظر من، اندازه‌گیری ریسک باید تماس‌های نزدیک و حوادثی را که در آن مسافران صدمه دیده‌اند، در نظر بگیرد، حتی اگر کشته نشده باشند.